lauantai 18. joulukuuta 2010

کاملیا

من به خانه یکی از بستگان رفت و آمد دارم.دختری دارن به نام کاملیا که دختری 18 ساله و بسیار زیباست چند وقت پیش احساس کردم کاملیا از من خوشش می آید.من شبیه خواننده های خارجی هستم و او این را می داند.بالاخره به پیشنهاد پدرش که مرا خیلی دوست دارد قرار شد با هم ازدواج کنیم با هم با اطلاع خانواده تلفنی ارتباط داشتیم و همدیگر را در خانه خودشان می دیدیم ما کاملا مودبانه و رسمی با هم ارتباط داشتیم.پس از مدت کوتاهی متوجه شدم اخلاق او مورد پسند من نیست و از طرفی 10 سال اختلاف سنی داشتیم به همه اعلام کردم از ازدواج با کاملیا منصرف شدم که با ناراحتی خانواده اش همراه بود ارتباط ما کاملا قطع شد.و روزهای آخر با بد بیراه گفتن به هم از هم جدا شدیم.من که با دخترهای زیادی دور و برم بودند موضوع را کاملا فراموش کردم .یک روز تلفنم زنگ زد او کاملیا بود گفت:من می خواهم با تو باز هم ارتباط داشته باشم گفتم من از این به بعد مثل یه دختر غریبه با تو خواهم بود و فامیلی ما برایم مهم نیست از او خواستم به آپارتمانی که در آن زندگی می کنم بیاد سه روز بعد به بهانه سفر زیارتی از طرف مدرسه شب آمد پیش من میدانستم شب لذت بخشی را با این دختر عاشق با قد 165 موهای لخت، سینه هایی به اندازه یک سیب ،لبهای گوشتی ،بدن سفید و بی مو وچهره ای زیبا خواهم داشت. آمد بعد از در آوردن کاپشن کوتاه و روسری در کنار من نشست اندام قشنگش زیرشلوار وتی شرت تنگ آدم را یه جور دیگر می کرد راستش کیرم بلند شده بود دستم را روی شانه اش گذاشتم بدون درنگ خود را به طرف من کشید لبم را روی لبش گذاشتم و می با سینه هایش بازی کردم احساس کردم بدنش می لرزد می خواستم کاملا" او را حشری کنم او را رها کردم و بلند شدم برای کردن وقت زیاد بود او شب پیش من است به او گفتم بریم روی تخت در همین حال گفتم لباست را در بیار گفت: خودت! هم خجالت می کشید هم دوست داشت او را بکنم درحالی که روی تخت دراز کشیده بودیم در حین لب گرفتن تی شرتش را در آوردم سوتین سفید با سینه های برجسته که هنوز آویزان نشده قرارم را گرفته بود ولی با تمام نیرو خودم را کنترل می کردم تا کاری نکم در اولین سکس زندگیش بیشترین لذت را ببرد آرام بالای سینه اش را می بوسیدم و دستم را به زیر گردن و باسنش که هنوز با شلوار تنگ و ناز بود می مالیدم کم کم رفتم پایین و شلوار را در اوردم از روی شورت سفید و گیپورش کسش را می بوسیدم شورت را هم در آوردم لبه های کس تمیز و بی مو را با زبانم لیس می زدم تمام بدنش میلرزید در یک لحظه بلند شدم و تمام لبسهایم را در آوردم رویش دراز کشیدم حالا هر دو کاملا" لخت بودیم کیر من مثل آهن سفت شده بود در حالی که تمام بدنش را میبوسیدم کیرم را لای پایش گذاشتم به نحوی که کیرم به کسش برخورد می کرد سینه اش را که نه خیلی سفت و نه خیلی نرم بود را می بوسیدم و لیس میزدم پاهایش را بلند کردم سرکیرم را روی کسش گذاشتم با صدای آرام گفت: مطمئنی؟گفتم: نترس. ارام کیرم را وارد ک ردم کس تنگی داشت درد شدیدی را تحمل می کرد کم کم عقب می رفت ولی صدایش در نمی آمد کم کم نصف کیرم را وارد کسش کردم چون برای اولین بار بیش از این تحمل نداشت و شروع به عقب جلو کردن کردم رویش دراز کشیدم همینطور که تلمبه می زدم تمام گردن لب و سینه اش را می بوسیدم با تمام قدرت مرا بغل کرده بود و مدام می گفت دوستت دارم رفت و برگشتم را سریع تر کردم تمام کیرم را وارد کردم بدنش سرخ شده بود کیرم را در آوردم و به طرف دهانش بردم چشمش را بست و دهانش را باز کرد می کیرم را لیسید و گفت بکن تو کسم مزش بیشتره دوباره کیردم تو کسش و تلمبه زدم احساس کردم آبم دارد می آید کیرم را درآوردم وآبم را روی صورتش ریختم کمی هم وارد دهانش شد گفتم مزه اش چطوره گفت خوبه ! می روی تخت دراز کشیدم او را بغل کرده و میبوسیدم دستم را گرفت و روی سینه اش گذاشت گفت اینجوری بهم آرامش میده بعد بلند شدیم و رفتیم حمام زیر دوش او را محکم بقل کرده بودم و صورتم را به صورتش می مالیدم و صورت خیسش را می ببوسیدم می دانستم بعد از کردن دخترها از این جور کارها خوششان می آید. کمی عقب رفتم تاصابون را بردارم و من او را بشورم وقتی چشمم به پایش افتاد دیدم از کسش خون همینطور جاریست گفتم کاملیا نگاه کن خود را به آغوشم انداخت و حرفی نزد. بعد از آن تا صبح دو بار دیگر او را کردم طوری که صبح فردا که می رفت هیچ کدام نا نداشتیم از آن به بعد بدون اینکه کسی از فامیل بداند هفته ای یکی یا دوبار به خانه ام می آید و او را از جلو می کنم دیگردردی ندارد و می گوید بعضی اوقات نصف شب دلم می خواهد به خانه ات بیایم تا مرا بکنی...همیشه به محض اینکه وارد می شود من اسپری بی حسی می زنم تا مدت زیادی او را بکنم واقعا" کردن چنین دختر زیبایی برایم مثل خواب است چند بار خواستم او را از کون بکنم ولی می گوید خیلی درد دارد البته فقط وقتی سرش را داخل می کنی درد دارد بعد دردش کم میشود

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti